מ.נ. מערכות לתחבורה ולתעשיה בע״מ

רח' בית הראשונים 4,

ת.ד: 12186

פארק תעשיות עמק חפר

מיקוד: 3877701

טלפון: 04-6220111

עמית: 054-4580885

פקס: 04-6220808

אימייל: info@mnsys.co.il