מ.נ. מערכות לתחבורה ולתעשיה בע״מ

רח' בית הראשונים 4,

ת.ד: 12186

פארק תעשיות עמק חפר

מיקוד: 3877701

טלפון: 04-6220111

דני: 054-4580730

עמית: 054-4580885

פקס: 04-6220808

אימייל: info@mnsys.co.il

        danny@mnsys.co.il  

רח׳ בית הראשונים 4, פארק תעשיות עמק-חפר, מיקוד 3877701, ת.ד. 12186     טלפון: 04-6220111      פקס: 04-6220808