top of page

שירות

1. תזמון טעינת המצבר והעבודה השוטפת.

פעולה זו תפחית את זמן השבתת המלגזה ותאריך את חיי הסוללה.

זכור: אין להטעין את המצבר יותר מפעם אחת ביום.

2. פריקת המצבר מתחת ל 20% קיבולת אסורה.

פריקה עמוקה מכך, פוגעת במצבר וגורמת להתחממות הרכיבים החשמליים במלגזה, מצב העלול לגרום לנזק משמעותי במלגזה, לרבות השבתת מנוע ושריפת רכיבים.

ואם לא די בכך, המלגזה אינה פועלת ביעילות מירבית ברמת פריקה זו. ב 80%- פריקה מהירות הנסיעה וההידראוליקה יאטו, דבר המצביע על כך שהמצבר זקוק לטעינה.

במצב זה, ידרוש המצבר מחזור טעינה מלא, ללא הפרעה למשך כ 10-12- שעות.

3. תנו למצבר הפסקת צהריים.

זה מפתה לבצע טעינה מהירה בהפסקת הצהריים, פעולה זו ידועה בשם "טעינת הזדמנות".

תוחלת החיים של המצבר נקבעת על ידי כמות מחזורי הטעינה שלו (כלומר, מספר הטעינות). טעינות קצרות יגרמו ליעילות המצבר ירידה מתמדת – עד לנקודה שבה לא יפעל כלל. במקום זאת, רצוי לאפשר למצבר להתקרר בזמן ההפסקה. טעינות קצרות יגרמו לירידה מתמדת ביעילות המצבר.

 

4. בדקו את מפלס המים של המצבר (אלקטרוליט).

מים ממלאים תפקיד מרכזי בפעולת מצבר המלגזה שלך (ומשפיעים ישירות על תוחלת חיי המצבר). במהלך מחזור טעינה, כשיש חוסר בנוזל זה, לא מתבצעת טעינה מלאה כראוי, הלוחות מתייבשים ונגרם להם נזק בלתי הפיך.

מסיבה זו, יש לבדוק ולהוסיף במידת הצורך מים מזוקקים (בדרך כלל, כל 5 עד 10 טעינות).

עם זאת, אין למלא יותר מדי! ודאו שאתם ממלאים עד לגובה הנכון, אחרת בזמן הטעינה המים יגלשו מחוץ למצבר, ריכוזי החומצה ירדו ויעילות המצבר תיפגם.

מפלס האלקטרוליט צריך להיות כ 15- מ"מ מעל גובה הלוחות.

 

5. אין לבצע טעינות קצרות (מהירות)!

טעינה מהירה עשויה לצמצם את משך זמן השבתת המלגזה ב- 10% , אבל יש לכך מחיר. כל ערכת מצברים ניתנת לטעינה במהירות, אך החום שנוצר בתהליך יכול להפחית באופן דרמטי את תוחלת החיים של המצבר, במיוחד כשהמצבר מבוסס על טכנולוגיית עופרת/חומצה.

יש לטעון במטען התואם למצבר שברשותכם ובמידה ויש צורך בטעינות קצרות יותר יש להתייעץ עם נציג החברה.

מומלץ לשמור אפשרות לטעינה מהירה למקרי חירום – בכל מקרה טעינה זו אינה מומלצת!

 

6. יש לפקח מקרוב על התחזוקה.

אחת הסיבות השכיחות של נתונים מופחתים ביעילות המצבר בקיבול, בהחזקת המתחים או אפילו ביכולתו לקבל טעינה היא ירידה בריכוזי החומצה שבתאים. בעיה זו יכולה להיגרם על ידי מילוי יתר של מים מזוקקים, או, כתוצאה מחום גבוהה, נפוץ ביותר בסביבות חמות.

יש לבדוק את ריכוזי החומצה בעזרת הידרומטר אחת לחודש. על הבודק לקבל תוצאה של 1270-1285 [משקל סגולי מדידה בהידרומטר] בכל תא לאחר טעינה. במקרה של תוצאה נמוכה מכך, יש לפנות לנציג החברה למתן פתרון.

 

7. מטען תקין!

לא כל מטען מתאים לכל מצבר. גם אם התקע מתאים אין זה אומר שהמטען תואם!

על המטען להיות במתח המתאים למתח המצבר ועל תפוקת האמפר אותו הוא מעניק למצבר להיות כ 15% מהקיבול הכללי של המצבר.

יש לבדוק שהמטען מתחיל טעינה ומסיים טעינה באופן עצמאי וכל המערכות בו תקינות.

רצוי להימנע מטעינת מצבר שרק סיים פעולה – המתן כ 10 דקות ורק אז הכנס לטעינה!

לפני ניתוק מצבר מהמטען, יש לוודא שחיווי הביקורת מראה על סיום טעינה.

הנחיות טיפול להארכת חיי המצבר

מותגים

bottom of page