top of page

מ.נ. מערכות ספק ונותן שירות מוביל בתחום מצברי פריקה עמוקה 

cataloge

מצברי          -

4 שנות אחריות!

CONTACT
מ.נ. מערכות לתחבורה ולתעשייה בע״מ

רח' בית הראשונים 4,

ת.ד: 12186

פארק תעשיות עמק חפר

מיקוד: 3877701

יוסי:  054-4580220

גיא:     054-4580211

משרד04-6220111

פקס:   04-6220808

אימייל: solar@mnsys.co.il

bottom of page